Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objava rang liste ponuditelja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini


Sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“ 4/17 i 15/17) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini („Narodne novine“ br. 49/17 – oglasni dio), u Tablici 1. prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste ponuditelja koji su udovoljili uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.
 
Redni broj PONUDITELJ
1 Obrt za ribarstvo i turizam Denis
2 Bojan Cestar
3 Robert Momić
4 Robert Renninger
5 RO Edison Boško
6 Istra turizam i ribarstvo d.o.o.
7 Robert Renninger
8 Patricijo Vizintin, obrt Vojka
9 Boris Županović
10 Milenko Marijanović
11 Patrick Bauer
12 Istra turizam i ribarstvo d.o.o.
13 Turistička agencija Valentino tours
14 Josip Fafanđel
15 Milenko Marijanović
16 Robert Momić
17 privredni ribolov Milorad Harašić
18 Gordan Govorčinović
19 Marina Hramina d.o.o.
 
Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote:
a) dostaviti dokaz o pravu raspolaganja plovilom/plovilima iz obrasca prijave na natječaj što se dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b) Upravi ribarstva podnijeti zahtjev o upisu plovila iz točke a) u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini pri čemu je u Zahtjev potrebno navesti sljedeće podatke:
1. Naziv ili registarsku oznaka plovila
2. Tip plovila
3. Bruto tonažu plovila (GT)
4. Nominalnu snagu motora (kW)
5. Vlasnika plovila
6. Odgovorne osobe
c) dostaviti inspekcijski zapisnik o tome da je na plovilo/plovila iz točke a) ugrađen VMS uređaj,
d) dostaviti dokaz da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
 
Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanje ribolovne sezone. Ukoliko na plovilu ne postoji instaliran e-očevidnik vlasnik plovila dužan je osigurati adekvatan mobilni uređaj na koji će preuzeti aplikaciju m-očevidnik (pametni telefon ili tablet). Kontakt za ugradnju VMS i za preuzimanje aplikacije m-očevidnik molimo kontaktirati Ribarski monitoring centar (Tel: (01) 6443 188,  mail: rmc@mps.hr ) 

19.6.2017.

19.06.2017