Mapa weba    HR  |  EN


Radionice za korisnike za mjeru IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjeru „Produktivna ulaganja u akvakulturu“


Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni za podnošenje Zahtjeva za potporu do 01. rujna 2017. godine, Uprava ribarstva organizira radionice, a kako bi se korisnike detaljno upoznalo sa načinom sudjelovanja u natječajima, tj. kako bi se pojasnili postupci koje korisnici moraju provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ovih mjera.
Održavanje radionica je predviđeno kako slijedi:
  • Zagreb, dana 28. lipnja 2017. godine (srijeda), od 10:00 do 14:00 sati, Ministarstvo poljoprivrede, Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb (više informacija možete pronaći ovdje)
  • Rijeka, dana 29. lipnja 2017. godine (četvrtak), od 11:00 do 15:00 sati HGK, Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka (više informacija možete pronaći ovdje)
  • Zadar, dana 04. srpnja 2017. godine (utorak), od 11:00 do 15:00 sati, HGK, Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16, Zadar (više informacija možete pronaći ovdje)
  • Biograd na Moru, dana 12. srpnja 2017. godine (srijeda), od 10:00 do 14:00 sati, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru (više informacija možete pronaći ovdje)
  • Ston, dana 18. srpnja 2017. godine (utorak), od 17:00 sati, dvorana Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston (više informacija možete pronaći ovdje)


06.07.2017