Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini


Obavijest - Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
 
Obavještavamo sve zainteresirane da je Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini objavljen u Narodnim novinama br. 62/17 od 30. lipnja 2017 (link). Sukladno Pravilniku ribolov igluna u 2017. godini dozvoljen je od 6. srpnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24.00 sata. Pravilnikom su propisani uvjeti kojima plovila moraju udovoljavati da bi ostvarila pravo upisa u registar brodova ICCAT-a kao i način raspodjele državne kvote po plovilima koja udovoljavaju zadanim uvjetima. Osim navedenog, Pravilnik propisuje i alate i opremu za ulov igluna, minimalnu veličinu, odredbe za športski i rekreacijski ribolov kao i odredbe vezane uz dostavu podataka, iskrcaj i uzorkovanje i praćenje plovila.
Pravilnik sadrži i temelj za donošenje Odluke o ribolovnim mogućnostima za ulov igluna u 2017. godini čija se objava očekuje u Narodnim novinama, broju 64/17 od 5. srpnja 2017. godine. Odluka će sadržavati raspodjelu Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov te njihove potkategorije u 2017. godini kao i popis plovila s individualnim kvotama za ulov igluna plutajućim parangalom po plovilima i individualnima kvotama za ulov igluna odmetom ili panulom po plovilima u 2017. godini (Tablica). Prema navedenoj Odluci ukupno su 22 plovila udovoljila uvjetima za dodjelu individualne kvote za ulov igluna plutajućim parangalom i upis u ICCAT registar, te 23 plovila za ulov igluna odmetom i panulom. Po stupanju na snagu navedene Odluke vlasnici plovila koji prihvaćaju dodijeljenu kvotu dužni su ispuniti Izjavu o prihvaćanju kvote (Prilog 1.) , ovjeriti je kod javnog bilježnika i dostaviti Upravi ribarstva. Ukoliko vlasnici plovila dodijeljenu kvotu žele ustupiti drugom plovilu dužni su ispuniti i Izjavu o ustupanju kvote (Prilog 2.) i dostaviti je Upravi ribarstva. U situaciji gdje je pojedinom plovilu dodijeljena kvota za ribolov i plutajućim parangalom i odmetom ili panulom postoji i mogućnost da se cjelokupna kvota iskoristi s jednim od navedenih ribolovnih alata te je u tom slučaju vlasnik plovila dužan ispuniti Izjavu o korištenju kvote (Prilog 3.). Na temelju zaprimljenih Izjava Ministarstvo poljoprivrede objavit će Popis plovila koja u 2017. godini imaju pravo na ribolov igluna te pripadajuće količine nakon procesa ustupanja.
Kako bi ribolov igluna mogao započeti što je prije moguće predlažemo ovlaštenicima povlastice da što prije ispune (i ovjere) Izjave te da kontaktiraju djelatnike Područnih jedinica Uprave ribarstva i dogovore način njihove dostave te da se upoznaju sa svim svojim obavezama.
 
Zaduženi djelatnici su:
Područna jedinica Pula:
Ivan Zapalac: ivan.zapalac@mps.hr; tel: 052 222 616
Područna jedinca Zadar:
Katica Maras: katica.maras@mps.hr  ; tel: 023 309 828
Područna jedinica Šibenik:
Milivoj Zorić: milivoj.zoric@mps.hr; tel: 022 215 384
Područna jedinica Split:
Marin Mihanović: marin.mihanovic@mps.hr; tel: 021 444 053
Područna jedinica Dubrovnik:
Grgur Glavinić: grgur.glavinic@mps.hr; tel: 020 332 393
 
Napominjemo da vlasnici plovila koja se neće nalaziti na Popisu plovila koja smiju obavljati ribolov igluna u 2017. godini smiju dnevno uloviti i iskrcati jedan primjerak igluna po plovilu te se svaki takav ulov obavezno mora prijaviti na Obrascu prijave ulova igluna raspoređenog za prilov (Prilog 4.). Tako ulovljena i iskrcana količina oduzimat će se od kvote raspoređene za prilov.
 
Pravilnik je stupio na snagu dan nakon dana objave, odnosno 1. srpnja, a Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave odnosno 6. srpnja.05.07.2017