Mapa weba    HR  |  EN


Odluka o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama osim plave ribe, spužava i koralja


 Upute - Tržišna kompenzacija
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, osim plave ribe, spužava i koralja. Odluka se odnosi na razdoblje:
  • II. polugodišta 2011. godine, i
  • I. polugodišta 2012. godine.
Pravo na dodjelu tržišne kompenzacije imaju pravne i fizičke osobe koje posjeduju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te ostvare ukupan promet od prodane ribe i drugih morskih organizama u najmanjem iznosu od 50.000,00 kuna (sa PDV-om) kroz navedena polugodišta, odnosno 100.000,00 kuna (sa PDV-om) u 2011. godini.
 
Pravo se ostvaruje podnošenjem pojedinačnog zahtjeva ili podnošenjem skupnog zahtjeva putem ribarske zadruge Ministarstvu poljoprivrede – Upravi ribarstva, nadležnim Područnim jedinicama, na propisanim obrascima (obrazac zahtjeva, obrazac za popis korisnika ukoliko zahtjev podnosi ribarska zadruga te obrazac obračuna) kako bi se izvršila administrativna kontrola.
 
Uz Zahtjeve, potrebno je priložiti preslike računa/otpremnica/carinskih deklaracija i ostale dokumentacije putem koje se može utvrditi da je podnositelj zahtjeva izvršio prodaju određene količine ribe i drugih morskih organizama i po kojoj cijeni. Vrste u računima/otpremnicama/carinskim deklaracijama moraju biti sukladne vrstama i količinama riba koje su navedene u očevidnicima/izvješćima o ulovu te se očevidnici/izvješća o ulovu moraju dostavljati u zakonski predviđenim rokovima i moraju biti ispoštovane sve zakonske obveze kako bi se ostvarilo pravo na dodjelu tržišne kompenzacije.
 
Tržišna kompenzacija isplaćivati će se u iznosu od 14% po izdanom računu za prodanu količinu ribe i drugih morskih organizama ako korisnici podnose pojedinačni zahtjev, odnosno u iznosu od 24% po izdanom računu za prodanu količinu ribe i drugih morskih organizama putem priznate ribarske zadruge.
 
Rokovi za podnošenje zahtjeva:
  • za II. polugodište 2011. godine* - do 15. lipnja 2012. godine

  • za I. polugodište 2012. godine -  do 31. srpnja 2012. godine

 

*ako je ostvaren polugodišnji promet u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna  ili ako je ostvaren godišnji promet od najmanje 100.000,00 kuna za cjelokupnu 2011. godinu.

VEZANI DOKUMENTI

OBRASCI

18.05.2012