Mapa weba    HR  |  EN


Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš, nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva Republike Hrvatske i nacrtu prijedloga Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013.


Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva (NSP) i Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013.(OP). Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom NSP-a i OP-a, te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.
Sukladno mišljenju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu značajnog utjecaja na okoliš NSP-a i OP-a, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo odluku o upućivanju nacrta prijedloga NSP-a, nacrta prijedloga OP-a i Strateške studije na javnu raspravu.
Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga NSP-a, nacrta prijedloga OP-a i Strateške studije, održava se od 28. rujna do 27. listopada 2013. godine.


28.09.2013