Mapa weba    HR  |  EN


Održana je radionica na temu „Zahtjevi kod označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture“


Dana 04. listopada 2013. godine Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva u suradnji sa Europskom komisijom (TAIEX – Technical Assistance and Information Exchange) održali su, u Zagrebu, radionicu na temu „Zahtjevi kod označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture“. Cilj radionice bio je informirati hrvatsku administraciju i dionike sektora ribarstva o zahtjevima u pogledu označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture Poseban je naglasak stavljen na nadolazeće promjene kako u pogledu općih propisa o označavanju hrane, tako u pogledu posebnih propisa koji se odnose na označavanje proizvoda ribarstva i akvakulture. Na radionici su sudjelovali nacionalni proizvođači te predstavnici različitih nacionalnih institucija koje su izravno ili neizravno uključene u proces označavanja. Kao predavači sudjelovali su g. Claus Wille iz Danske, viši ribarski inspektor, g. Kwame Boateng iz Velike Britanije, također inspektor, gđa. Sandra Smulko, ekspert iz Latvije te gđa. Tanja Iveković iz Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Predavači su prenijeli svoja znanja i iskustva te na nizu praktičnih primjera pokazali primjenu zakonske regulative u području označavanja hrane.
Sudionici radionice su od predavača mogli dobiti odgovore na pitanja vezana za konkretne probleme s kojima se susreću, kao i informacije o prednostima dodatnog označavanja ili certificiranja proizvoda ribarstva i akvakulture u smislu boljeg pozicioniranja vlastitog proizvoda na tržištu.


U nastavku možete pogledati prezentacije: 

Prezentacija 1
Prezentacija 2
Prezentacija 3
Prezentacija 4
Prezentacija 5
Prezentacija 6
Prezentacija 7

U nastavku su dostupni i kontakti svih predavača. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodni ste kontaktirati Upravu ribarstva koja vam stoji na raspolaganju, a možete se obratiti i izravno predavačima. Zahvaljujemo svim sudionicima radionice te se radujemo budućoj suradnji.
 
Wille Claus
Senior Fisheries Inspector
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
e-mail: cwi@naturerhverv.dk
 
Boateng Kwame
Wildlife Inspector
Department for Enviroment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Bristol
e-mail: majesty10@hotmail.com
 
Sandra Smulko
Senior Expert
Food and Veterinary Service of Republic of Latvia, Riga
e-mail: sandra.smulko@pvd.gov.lv
 
Tanja Iveković
Voditelj Odjela
Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike
e-mail: tanja.ivekovic@mps.hr
 

17.10.2013