Mapa weba    HR  |  EN


Produženje roka za dostavu društveno-gospodarskih podataka o hrvatskoj ribolovnoj floti do 15. ožujka 2018. godinePoštovani,
rok za dostavu društveno-gospodarskih podataka Upravi ribarstva produžen je do 15. ožujka 2018. godine te pozivamo ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov i ovlaštenike povlastica za mali obalni ribolov da sukladno članku 50. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu  („Narodne novine“ br. 62/2017) dostave društveno-gospodarske podatke.
Ispunjene obrasce za 2016. godinu potrebno je Upravi ribarstva dostaviti na jednu od sljedećih adresa:
  1. elektronička pošta: ekop@mps.hr,
  2. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE", ili
  3. faksirajte na broj 01/6443-200.
Kontakti za podršku:
Adresa elektroničke pošte: ekop@mps.hr
Brojevi telefona: 01/6443-177 i 01/6443-221

 
Prilozi: 
Produženje roka za dostavu podataka
Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka
Upute za ispunjavanje obrasca (s ažuriranim brojevima POD-BIL)


01.03.2018