Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 30/18 od 30. ožujka 2018. godine objavljen Pravilnik o izmjeni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Predmetnom izmjenom produžuje se zabrana ribolova plivaricom – srdelarom sa plovilima duljim od 12 metara preko svega do 31. prosinca u 12:00 sati u dijelovima unutarnjeg ribolovnog mora kako je navedeno u članku 9. stavku 1. Pravilnika.  
Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave, odnosno 31. ožujka 2018. godine a radi bolje preglednosti objavljujemo neformalnu verziju Pravilnika koju možete pronaći ovdje.

30.03.2018