Mapa weba    HR  |  EN


Objava Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova malim plivaricama te Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova obalnim mrežama potegačama


Obavještavamo sve zainteresirane da su u Narodnim novinama br. 30/18 objavljeni:
 
 
Napominjemo da je predmetnim Pravilnicima predviđeno izdavanje posebnih Odobrenja za korištenje ovih alata, pri čemu je rok za podnošenje Zahtjeva za izdavanje odobrenja za plivarice ciplaricu, palamidaru, igličaru i oližnicu, te potegače migavicu, giraricu, šabakun i oližnicu do 15. travnja 2018. godine.
U slučaju da je u povlastici upisano više ribolovnih alata iz grupe malih plivarica ili potegača, za svaki alat je potrebno predati zaseban zahtjev. Zahtjevi se predaju/šalju nadležnoj Ispostavi Uprave ribarstva, a primjer zahtjeva možete pronaći ovdje

10.04.2018