Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. za ribolov plavoperajne tune omogućeno zadržavanje, iskrcaj i stavljanje na tržište BFT ulovljene kao prilov u ribolovu srdelarom


Skrećemo pozornost svim zainteresiranim da je Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (NN 8/2018), člankom 8. omogućeno zadržavanje, iskrcaj i stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene kao prilov tijekom ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.
Istim člankom propisana je minimalna veličina tune u prilovu od 30 kg ili 115cm, te preduvjet da masa tune u prilovu ne smije prelaziti 5% mase ukupnog ulova.
Na plovila koja ostvare prilov tune primjenjuju se postojeće odredbe o iskrcaju, prekcaju, prometu i uzorkovanju iz Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.).
Drugim riječima, tunu je dopušteno iskrcati jedino u lukama odobrenim od Ministarstva za iskrcaj tune navedenim u članku 24. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i uz uvjete iz članka 25. istog pravilnika.
Molimo sve vlasnike plovila koja ostvare prilov tune sukladno važećim odredbama, da nakon iskrcaja kontaktiraju Ribarski monitoring centar (01 6443 188 ili rmc@mps.hr) kako bi dobili upute vezane uz kreiranje e-BCD dokumenta koji mora pratiti tunu na tržištu.
Napominjemo da tuna koju ne prati odgovarajući BCD dokument ne smije biti na tržištu. 

23.04.2018