Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest – objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 39/18. od 27. travnja 2018. godine objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius). Predmetni Pravilnik sadrži raspodjelu kvote te postupak prihvaćanja i ustupanja dodijeljene kvote za plutajući parangal, odnosno kod ribolova odmetom/panulom propisuje se postupak davanja Iskaza interesa za korištenje kvote koja se iskorištava po olimpijskom principu. Sukladno Pravilniku, Izjavu o prihvaćanju kvote, Izjavu o ustupanju kvote za ribolov plutajućim parangalom, kao i Iskaz interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov panulom ili odmetom vlasnici plovila dužni su dostaviti u roku 7 dana od dana objave Pravilnike, odnosno do ponedjeljka 7. svibnja 2018. godine.
Nakon završetka procedure prihvaćanja/ustupanja kvote ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu u 2018. godini.
Napominjemo da se, iznimno, za 2018. godinu naknada od 1 EUR/kg za dodijeljenu kvotu za ribolov ne plaća.
Pravilnik je stupio na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama, odnosno 28. travnja 2018. godine. 

02.05.2018