Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest – zabrana ribolova koćom na području 6 NM od otoka Blitvenice


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br 48. objavljena Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini kojom se zabranjuje obavljanje ribolova u dijelu ribolovne zone C na području unutar 6 Nm oko otoka Blitvenice u razdoblju od 28. svibnja 2018. godine u 00:00 sati do 28. lipnja 2018. godine u 24:00 sata.25.05.2018