Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o ribolovu malim plivaricama i Pravilnika o ribolovu mrežama potegačama


Obavještavamo sve zainteresirane da su Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama upućeni u Narodne novine te je planirana objava u broju 49/18 od 30. svibnja 2018. godine.

Izmjene predviđaju odgodu stupanja na snagu određenih odredbi Pravilnika i to na način da se zabrana ribolova bez odobrenja za male plivarice odgađa do 15. srpnja 2018. godine, dok se za obalne mreže potegače odgađa primjena odredbi članaka 1.-8., članka 9. stavka 1. i članka 15. do 1. rujna 2018. godine.

Ovo u praksi znači da se odgađa primjena zabrane rada bez autorizacije, te navedeni alati zadržavaju svoj dosadašnji status  pri čemu njihovo korištenje ostaje ograničeno odredbama Mediteranske uredbe, za plivarice do 15. srpnja 2018. godine,  a za potegače do 1. rujna.


Pravilnici stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

30.05.2018