Mapa weba    HR  |  EN


Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2018. godini


Sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“ 4/17. i 15/17.) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2018. godini („Narodne novine“ br. 43/18. – oglasni dio), te su niže u tekstu prikazani rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste najpovoljnijih ponuditelja koji su udovoljili uvjetima Natječaja.
 
R. br. PONUDITELJ
1. Dalibor Crnogorac
2. Boris Županović
3. Sabino Kučić
4. VELIKO PLAVETNILO d.o.o.
5. Evolution j.d.o.o., vl. V.Csizmadia
6. Milenko Marjanović
7. Patrick Baier
8. Nada Slačanac, R.O. SLAČANAC
9. Bojan Cestar
10. RED TUNA j.d.o.o.
11. Petar Bijuk
12 Alexander Schmid i Milenko Marjanović
13. Ivan Horžić
14. Marko Pavlović
15. Roman Roberto Franulović
16. Zlatan Suman
 
Navedeni ponuditelji dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote:

a.      Dostaviti dokaz o pravu raspolaganja plovilom/plovilima iz obrasca prijave na natječaj što se dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b.      Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev o upisu plovila iz točke a) u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini pri čemu je u Zahtjev potrebno navesti sljedeće podatke:

1.      Naziv ili registarsku oznaka plovila
2.      Tip plovila
3.      Bruto tonažu plovila (GT)
4.      Nominalnu snagu motora (kW)
5.      Vlasnika plovila
6.      Odgovorne osobe
c.      Dostaviti inspekcijski zapisnik o tome da je na plovilo/plovila iz točke a) ugrađen VMS uređaj,
d.      Dostaviti dokaz da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
 
Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registracijska oznaka plovila

Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Ukoliko na plovilu ne postoji instaliran e-očevidnik vlasnik plovila dužan je osigurati adekvatan mobilni uređaj na koji će preuzeti aplikaciju m-očevidnik (pametni telefon ili tablet). Za ugradnju VMS i za preuzimanje aplikacije m-očevidnik molimo kontaktirati Ribarski monitoring centar (Tel: (01) 6443 188,  mail: rmc@mps.hr )


11.06.2018