Mapa weba    HR  |  EN


Objavljena izmjena Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 54/18 od 13. lipnja 2018. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Među najvažnijim izmjenama, predmetni propis uvodi, privremeno za 2018. godinu, novu kategoriju višednevnih dozvola – dozvolu za 180 dana, koja će vrijediti 180 dana od dana kupnje, a najduže do 31. prosinca 2018. godine. Naknada za ovu vrstu dozvole jednaka je kao i naknada za godišnju športsku i rekreacijsku (350 kn za športsku i 500 kn za rekreacijsku), ali su predviđene i potkategorije ove dozvole, po istom principu kao i za godišnje (za umirovljenike, za otočane i sl.) po povoljnijoj cijeni.
Osim toga, skrećemo pažnju i na izmjenu odredbe koja se odnosi na snagu rasvjetnog tijela (jakost svjetlosti) kod ribolova ostima ili povrazima s kukom pri čemu je snaga električne žarulje povećana na 100W (sa dosadašnjih 40W), te je uvrštena mogućnost korištenja plinskog ferala jakosti svjetlosti do 400cd, dok je snaga LED i halogenog rasvjetnog tijela ostala nepromijenjena.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 21. lipnja 2018. godine.


14.06.2018