Mapa weba    HR  |  EN


Omogućena kupnja višednevnih dozvole za 180 dana


Obavještavamo sve zainteresirane kako je s današnjim danom – 21. lipnjem 2018. godine – stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru objavljen u Narodnim novinama broj 54/18. od 13. lipnja 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog propisa omogućena je kupnja višednevne dozvole za 180 dana za športski i rekreacijski ribolov te njenih potaktegorija kako slijedi:
  • Dozvola za 180 dana za maloljetne osobe i HRVI
  • Dozvola za 180 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života
  • Dozvola za 180 dana za punoljetne osobe do 65. godine života
  • Dozvola za 180 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu
Navedene se dozvole od danas mogu kupiti sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ br. 122/17., 12/18. i 54/18.). Ovo znači da se rekreacijske dozvole mogu kupiti u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica, kod ovlaštenih distributera i putem web shopa Ministarstva, dok se športske dozvole mogu kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru i putem web stranice Saveza.
Dozvole za 180 dana za HRVI i umirovljenike koji još nisu navršili 65 godina ne mogu se kupiti putem web shopa

21.06.2018