Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o gospodarskom ribolovu palamidarom, ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom


Koristimo priliku obavijestiti sve zainteresirane da je u objavu u Narodne novine upućen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom. Pravilnik će biti objavljen u Narodnim novinama broj 62. od 13. srpnja 2018. godine.
Važno je istaknuti da predmetni propis sadrži odredbe o odgodi roka za izdavanje odobrenja te odgodi mogućnosti ribolova u okviru odstupanja od odredbi Mediteranske uredbe, do 1. rujna.
Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave, odnosno 14. srpnja 2018. godine.
 

13.07.2018