Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini


Obavještavamo sve zainteresirane da je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/18 od 12. rujna 2018. godine te stupa na snagu prvoga dana od dana objave. Pravilnikom je propisano prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini te se ribolov pridnenim povlačnim mrežama - koćama zabranjuje u ribolovnim zonama C, D i dijelu zone E (podzonama E3, E4, E5, E6 i E7) od 16. rujna u 00:00 sati do 15. listopada 2018. godine u 24:00 sati. Ograničenje se ne odnosi na ribolovnu podzonu E1 sjeverno od spojnice rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzonu E2.

Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“, broj 102/17) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru („Narodne novine“, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09).

13.09.2018