Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o izmjenama Pravilnika o gospodarskom ribolovu palamidarom, ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom


Obavještavamo sve zainteresirane da je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom objavljen u „Narodnim novinama“, broj 87/18 od 28. rujna 2018. godine te se može naći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_09_87_1711.html
Predmetni propis sadrži odredbe o odgodi roka za izdavanje odobrenja te odgodi mogućnosti ribolova u okviru odstupanja od odredbi Mediteranske uredbe do 1. studenoga 2018. godine.
Pravilnik je stupio na snagu dan nakon dana objave, odnosno 29. rujna 2018. godine.
 

01.10.2018