Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija


Obavještavamo  sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 112/2018 objavljen Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija te se može pronaći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_112_2177.html
 
Predmetni pravilnik donosi izmjene u pogledu kriterija dostatne gospodarske aktivnosti u pogledu priznavanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi. Za priznavanje organizacija u ribarstvu definirano je da se priznavanje za područje države može odobriti ukoliko članovi organizacije ukupno imaju dostatne količine koje iznose najmanje 4% ukupno iskrcanih proizvoda ribarstva i najmanje 10 mil. kuna vrijednosti tih proizvoda koja se potvrđuje kroz prodajne listove. Također, omogućeno je priznavanje pod kriterijem vrste ili skupine vrste (15% određene vrste ili skupine vrste) kod kojih nije uveden kriterij vrijednosti obzirom nego je utvrđen popis gospodarski važnih vrsta za koje se može odobriti priznavanje. Uz navedeni nacionalni kriterij, omogućeno je priznavanje i u okviru iskrcajnog mjesta, u kojem slučaju dostatna gospodarska aktivnost znači da članovi imaju najmanje 30% ukupnog iskrcaja u mjestu za koje traže priznavanje, pri čemu ukupan iskrcaj ne može biti manji od 10 tona. Nadalje, uveden je uvjet da organizacija bude upisana u Upisnik odobrenih objekata, obzirom da su organizacije subjekti koji stavljaju proizvode ribarstva na tržište i kod kojih se može obavljati prva prodaja u slučaju proizvoda ribarstva. Također je omogućen prijelazni period, dvije godine od priznavanja,  za subjekte koji nemaju odobreni objekt. Pravilnikom su također propisani obrasci za izradu Plana proizvodnje i trženja te Godišnjeg izvješća koji će olakšati ispunjavanje organizacijama te pospješiti kontrolu rada organizacija kroz jasne pokazatelje.
 

17.12.2018