Mapa weba    HR  |  EN


Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu


Poštovani,
sukladno članku 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17) te Nacionalnom planu prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske, Uprava ribarstva provodi prikupljanje društveno-gospodarskih podataka o ribolovnoj floti Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Sukladno članku 50. stavku 1. Zakona dostava društveno-gospodarskih podataka obvezna je za sve fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. Zakona. Molimo Vas da podatke na ispunjenim obrascima sukladno uputama iz Priloga I. dostavite Upravi ribarstva najkasnije do 1. veljače 2019. godine, na jednu od sljedećih adresa:
  1. elektronička pošta: ekop@mps.hr,
  2. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE", ili
  3. faksirajte na broj 01/6443-200.
Za sva dodatna tumačenja u svezi s ispunjavanjem obrasca i tumačenja uputa obratite se na adresu elektroničke pošte ekop@mps.hr ili na brojeve telefona 01/6443-177 i 01/6443-221. Ističemo da su prikupljeni podaci povjerljivi te će se koristiti isključivo radi izrade skupnih statističkih izvještaja o sektoru ribarstva.
Zahvaljujemo na suradnji! 

Poziv na dostavu podataka
Obrasci za dostavu podataka
Upute za ispunjavanje obrazaca24.01.2019