Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)


Obavještavamo sve zainteresirane da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) objavljen u „Narodnim novinama“, broj 35/19 od 5. travnja 2019. godine te je stupio na snagu prvoga dana od dana objave.
Ovim izmjenama propisuje se rok do 10. travnja u kojem vlasnici plovila moraju u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva, Zagreb dostaviti Izjavu o prihvaćanju državne kvote za ulov igluna (Prilog 4. Pravilnika) odnosno Iskaz interesa za sudjelovanje u korištenju dijela državne kvote raspoređene za ribolov panulom ili odmetom (Prilog 5. Pravilnika). Vlasnici plovila mogu ustupiti dio dodijeljene Državne kvote ili dodijeljenu kvotu u cijelosti za tekuću godinu, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote (Prilog 6. Pravilnika) ministarstvu najkasnije do 10. travnja tekuće godine plovilu koje ima u povlastici upisan plutajući parangal i upisano je u ICCAT registar iz članka 7. Pravilnika.
Mijenja se i odredba koja propisuje vraćanje kvote na raspolaganje Republici Hrvatskoj ukoliko na dan 31. listopada neiskorišteni dio kvote pojedinog plovila kojemu je dodijeljena kvota za ribolov plutajućim parangalom, iznosi više od 10 % ukupne kvote dodijeljene plovilu, na način da se postotak neiskorištene kvote podiže na 20 % .
 
Izmjena pravilnika donosi raspodjelu Državne kvote na kategorije ribolova te popis plovila koji mogu ostvariti pravo na dodjelu individualne kvote za plutajući parangal kao i popis plovila koja mogu ostvariti pravo ribolova uz korištenje olimpijske kvote za panulu i odmet u 2019. godini.
Priloge možete naći i ovdje:
Prilog 4.
Prilog 5.
Prilog 6. 

09.04.2019