Mapa weba    HR  |  EN


Novi prekogranični projekt Adri.SmArtFish - Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti


Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao partner je ušla u projekt „Valorizacija malog priobalnog ribolova duž obale Jadranskog mora u kontekstu održivosti“, koji se održava u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020. Kao opći cilj projekta predviđa se osnažiti uloga malog priobalnog ribolova kroz procese zajedničkog upravljanja resursima, prekogranične suradnje i sudjelovanja u donošenju i usklađivanju propisa, a sve u kontekstu dugoročne održivosti koja je u konačnici korisna za okoliš, ali i ekonomski isplativa za ribare.
Predviđeno trajanje projekta je od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2021. godine, a o njemu možete više pročitati OVDJE.
 

28.05.2019