Mapa weba    HR  |  EN


Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2019. godini


Sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 61/18) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2019. godini („Narodne novine“, br. 53/19. – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste najpovoljnijih ponuditelja koji su udovoljili uvjetima Natječaja.

Redni broj Ponuditelj
1. Christian Kanjer
2. Mauro Lukšić (Rent by Mauro)
3. Patrick Baier
4. Jorg Dieter Hasselhorst
5. Veliko Plavetnilo
6. Boris Županović
7. Slavko Todorić
8. Daniel Lukeš
9. Bojan Cestar
10. Bojan Cestar
11. Alexander Schmid i Milenko Marjanović
12. Valter Part
13. Patrick Baier
14. Marc Inoue
15. Nada Slačanac
16. Red Tuna j.d.o.o.
17. Sabino Kučić
18. Ivan Horžić
19. Roman Roberto Franulović
20. Milenko Marjanović i Alexander Schmid
21. Martin Einspieler
22. Edison Boško
23. Dalibor Crnogorac
24. Nebojša Pavlović
25. Marc Inoue
 
Navedeni ponuditelji dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote:
a.    Dostaviti dokaz o pravu raspolaganja plovilom/plovilima iz obrasca prijave na natječaj što se dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b.    Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev o upisu plovila iz točke a) u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini pri čemu je u Zahtjev potrebno navesti sljedeće podatke:
1.    Naziv ili registarsku oznaka plovila
2.    Tip plovila
3.    Bruto tonažu plovila (GT)
4.    Nominalnu snagu motora (kW)
5.    Vlasnika plovila
6.    Odgovorne osobe
c.    Dostaviti inspekcijski zapisnik o tome da je na plovilo/plovila iz točke a) ugrađen VMS uređaj,
d.    Dostaviti dokaz da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
 
Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registracijska oznaka plovila
 
Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Ukoliko na plovilu ne postoji instaliran e-očevidnik vlasnik plovila dužan je osigurati adekvatan mobilni uređaj na koji će preuzeti aplikaciju m-očevidnik (pametni telefon ili tablet). Za ugradnju VMS i za preuzimanje aplikacije m-očevidnik molimo kontaktirati Ribarski monitoring centar (Tel: (01) 6443 188,  mail: rmc@mps.hr )07.06.2019