Mapa weba    HR  |  EN


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranim za rad u Jabučkom džepu


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 112/19 objavljena Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_112_2252.html . Odluka sadrži popis autoriziranih plovila koja mogu obavljati ribolov u dijelu akvatorija Jabučke kotline (tzv. Jabučki džep) sa pridnenom povlačnom mrežom koćom i stajaćim parangalom od dana stupanja na snagu Odluke do 31. prosinca 2020. godine, vodeći pri tom računa o ograničenjima ribolova propisanim u Pravilniku o posebnom režimu ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline („Narodne novine“ br. 106/19) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_106_2126.html . Plovilima iz Odluke Ministarstvo poljoprivrede izdati će Obrazac odobrenja. Odluka stupa na snagu 21. studenog 2019. godine.

Područje Jabučkog džepa u kojem je dozvoljen ribolov prikazano je na karti i omeđeno je spojnicama točaka 9.-15.21.11.2019