Mapa weba    HR  |  EN


Objavljena Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 10/2020 od 24. siječnja 2020. godine objavljena Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. Predmetna Odluka utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, uzimajući pritom u obzir i članak 22. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30. 12. 2006.). Drugim riječima, predmetna Odluka utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za sva plovila koja obavljaju gospodarski ribolov:

1. Ribolovnim alatima:
  • pridnenom povlačnom mrežama koćom
  • okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
  • dredžama
  • plutajućim parangalima
  • potegačama
  • malim plivaricama
2. U područjima s posebnim režimom upravljanja - Jabučka kotlina

3. Obuhvaćen višegodišnjim planovima upravljanja:
  • ribolov plavoperajne tune
  • ribolov igluna

U skladu s člankom 42. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar će naredbom odrediti na koje vrste ribolovnih alata i koje segmente flote će se odnositi pojedino iskrcajno mjesto iz Odluke. Do stupanja na snagu odgovarajućih naredbi, primjenjuju se važeći popisi iskrcajnih mjesta doneseni u posebnim pravilnicima za pojedini ribolovni alat ili oblik ribolova, ukoliko se iskrcajno mjesto nalazi u prilogu Odluke.

Stupanjem na snagu novih planova upravljanja ili definiranjem novih područja s posebnim režimom upravljanja, predmetna Odluka će se automatski primjenjivati na takve alate, odnosno oblike ribolova.

Osim toga, posebno ističemo kako plovila koja nisu obuhvaćena gore navedenim popisom i dalje mogu iskrcavati na dosadašnjim iskrcajnim mjestima.

Odluku možete pročitati i ovdje. 

27.01.2020