Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o propusnicama za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta za putovanja na posao


Stupanjem na snagu Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, od 23. ožujka 2020. godine zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravišta.
Pravne osobe odnosno poslodavci izdaju, ovjeravaju i potpisuju propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.
Pravne osobe i obrtnici trebaju izdati propusnice sukladno navedenoj Odluci svim zaposlenicima ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.
Odgovorna osoba ili vlasnik obrta dužan je ovjeriti propusnicu svojim potpisom i pečatom tvrtke odnosno obrta.
Ovjerene propusnice se šalju zaposlenicima elektroničkim putem (e-mail) ili drugim komunikacijskim kanalima i aplikacijama (Viber, WhatsApp, Messenger) i vrijede u elektroničkom obliku. Propusnicu je potrebno dati na uvid  policiji i/ ili djelatnicima stožera civilne zaštite.  
Zaposlenici su dužni prilikom obavljanja neophodnih poslova izbjegavati izravan međusobni kontakt te provoditi propisane mjere osobne zaštite, te držanje razmaka od najmanje 2 m, a na otvorenom minimalno 1 m.
Primjer propusnice je dolje naveden, a može se preuzeti i ovdje:

PROPUSNICA
Temeljem članka II i članka III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, koja je stupila na snagu 23. ožujka 2020. godine,

Propušta se ___________________________________________________,

sa stalnim prebivalištem/boravištem u _______________________________.

Razlog odobrenja:  ______________________________________________

_____________________________________________________________
 
U trajanju od ____________ do _____________

Potpis odgovorne osobe:
                                                                                            

26.03.2020