Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 41/20 od 3. travnja 2020. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus). Izmjenama i dopunama Pravilnika ne zadire se u smisao pravilnika već one pridonose poboljšanju provedbe rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, a na osnovu dosadašnjih iskustava u radu s rekreativnim ribolovcima trofejne tune. Predmetni propis stupa na snagu 4. travnja 2020. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) možete vidjeti ovdje.03.04.2020