Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest o objavi Pravilnika za štete na šaranskim ribnjacima u 2020. godini


Obavještavaju se zainteresirani korisnici državnih potpora ribarstva i akvakulture da je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini objavljen u Narodnim novinama broj 41/20 od 3. travnja 2020.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je deset (10) dana od stupanja na snagu Pravilnika odnosno do 14. travnja 2020. godine.

Prihvatljivi korisnici za dodjelu državne potpore za štete na šaranskim ribnjacima su ovlaštenici/nositelji važeće povlastice/dozvole za akvakulturu koji udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom.

Pravilnik, Zahtjev za potporu i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje.

09.04.2020