Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista


Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 45/2020 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista te registru prvih kupaca u kojem je glavna izmjena omogućavanje prodaje cjelokupnog dnevnog ulova s plovila za vrijeme proglašenog izvanrednog stanja ugroze po javno zdravlje ili elementarne nepogode.
Ovlaštenici povlastica i nadalje su obavezni dostavljati podatke o prodaji s ribarskih plovila putem elektronskih očevidnika ili putem mobilne aplikacije očevidnika, kao i strogo se pridržavati mjera i uputa stožera civilne zaštite te lučkih uprava ili lokalnih samouprava u pogledu određivanja vremena i mjesta za obavljanje takve vrste prodaje.
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_45_912.html

14.04.2020