Mapa weba    HR  |  EN


Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini


Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini (Narodne novine broj 45/2020 od 10. travnja 2020. – Oglasni dio) na koji su pristigle dvije ponude za paket A (49 780 kg), dok za paket B (33 680 kg) nije pristigla nijedna ponuda. Imenovano Povjerenstvo je otvorilo pristigle ponude 22. travnja 2020. godine, provjerilo potpunost, pravovremenost i udovoljavanje uvjetima te provelo rangiranje sukladno propisanim kriterijima u Natječaju.  
Na temelju provedenog postupka kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi te će Ministarstvo pokrenuti postupak sklapanja Ugovora s ponuditeljem MAPA d.o.o.
23.04.2020