Mapa weba    HR  |  EN


Obavijest: Objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 141/20 od 18. prosinca 2020. godine objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Izmjenom Pravilnika omogućuje se obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 sata, pri čemu ukupni mjesečni ulov male plave ribe s prilovom ne smije preći 100 tona po plovilu.

Sukladno odredbama Pravilnika, od 1. siječnja 2021. godine u 00:00 sati započinje razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom koje traje do 31. siječnja u 24:00 sata.
 
Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave, odnosno 19. prosinca 2020. godine.
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_141_2743.html


23.12.2020