Mapa weba    HR  |  EN


Objava Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem


U Narodnim novinama broj 30/2021 od 26. ožujka 2021. godine objavljen je Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem kojim se propisuju mjere regulacije ribolova sakupljanjem i obuhvaća sljedeće vrste morskih organizama: crveni koralj, spužve, školjkaše, bodljikaše, plaštenjake, morske puževe te morske crve.
Predmetnim Pravilnikom propisuje se način obavljanja gospodarskog ribolova na moru koji se obavlja ronjenjem, namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme, prostorno-vremenska ograničenja za sakupljanje i izlov u određenim dijelovima ribolovnog mora, lovostaj kao i minimalne veličine za pojedine vrste.
Pravilnikom se posebno razrađuju odredbe vezane uz mjere upravljanja crvenim koraljem, a slijedom odredbi Preporuke GFCM/43/2019/4. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika zabranjuje se sakupljanje crvenog koralja bez valjanog Odobrenja. Po objavi ovog propisa Ministarstvo temeljem kriterija propisanim Pravilnikom objavljuje Odluku kojom se autoriziraju plovila za sakupljanje crvenog koralja sa individualnim kvotama za 2021. godinu i 2022. godinu, do 30. lipnja 2022. godine. Za plovila koja budu navedena u Odluci izdat će se obrazac Odobrenja koji uvijek treba biti na plovilu. Izdana Odobrenja vrijede do 30. lipnja 2022. godine.
Također, sva plovila koja se autoriziraju za sakupljanje crvenog koralja obvezna su podatke o ulovu ispunjavati putem aplikacije m-očevidnik. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea) („Narodne novine“, br. 29/18) te članci 26.-30. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova („Narodne novine“, br. 84/15, 94/15, 107/15, 61/17 i 64/17). Predmetni propis stupa na snagu dan nakon dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik možete pročitati i ovdje.

29.03.2021