Mapa weba    HR  |  EN


Produljenje zabrane sakupljanja školjkaša, puževa, spužava i bodljikaša u Paškom zaljevu


Koristimo priliku obavijestiti zainteresirane dionike o produljenju zabrane sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u akvatoriju Paškog zaljeva na dodatnih šest mjeseci.
 
Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 37/21 od 9. travnja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_37_764.html, a primjenjuje se do 15. listopada 2021. godine.

12.04.2021