Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen novi Pravilnik za državnu potporu za štete na šaranskim ribnjacima


Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima („Narodne novine“, broj 46/21).

Prihvatljivi korisnici za dodjelu državne potpore za štete na šaranskim ribnjacima su nositelji važeće dozvole za akvakulturu koji udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom.
 
NAPOMENA Za razliku od dosadašnjih godina kada se je pravilnik donosio za svaku od predmetnih godina, za ovaj Pravilnik je predviđeno da se primjenjuje počevši od 2021. godine pa do kraja provedbe ovoga programa državne potpore odnosno do 2023. godine.
 
Slijedom toga, Zahtjevi za potporu se podnose na temelju ovoga Pravilnika, jednom godišnje, u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja, a zaključno u 2023. godini.
 
Iznimno, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2021. godini je petnaest (15) dana od stupanja na snagu Pravilnika odnosno do 16. svibnja 2021. godine.

Pravilnik, Zahtjev za potporu i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva i mogu se pronaći ovdje.

04.05.2021