Mapa weba    HR  |  EN


Nova ažurirana tablica korisnika povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2021. godinu


Obavještavaju se zainteresirani da je izrađena nova ažurirana tablica kvota i plovila koja mogu koristiti povrat trošarina plaćenih za bezolovni motorni benzin za namjene u ribarstvu tijekom 2021. godine. Crvenom bojom u tablici su označeni novi korisnici i kvote koje su korigirane, a možete je pregledati ovdje.

05.07.2021