Mapa weba    HR  |  EN


Dozvole za športski i rekreacijski ribolov za 150 dana!


Obavještavamo sve zainteresirane da će se u sutrašnjem broju Narodnih novina, broj 87/21 objaviti Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Predmetnim će se propisom omogućiti prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana, a najduže do 31. prosinca za kalendarsku godinu, što nastupi prije.
 

Dozvole za rekreacijski ribolov za maloljetne osobe, osobe koje su navršile 65 godina, punoljetne osobe do 65. godine života te dozvole za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu biti će moguće kupiti u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva, kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola te putem web stranice Uprave ribarstva.

Dozvole za invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske i dozvole za osobe koje su umirovljenici biti će moguće kupiti isključivo u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva te kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola.


Dozvole za športski ribolov biti će moguće kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

 

Naknade za pojedine potkategorije dozvole za 150 dana definirane su kako je navedeno u tablici.

 

Vrsta višednevne dozvole

Naknada športski

Naknada rekreacijski

Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)

10

100

Dozvola za 150 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života

60

100

Dozvola za 150 dana za punoljetne osobe do 65. godine života

600

750

Dozvola za 150 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocima

ne izdaje se

izdaje se bez naknade

 

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru stupiti će na snagu u u četvrtak 5. kolovoza 2021. godine te će time i prodaja dozvola biti dostupna od 5. kolovoza.

 03.08.2021