Mapa weba    HR  |  EN


Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za ribolov obalnim mrežama potegačama


U Narodnim novinama br. 100/21 od 15. rujna 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama. Predmetnim je propisom utvrđeno razdoblje trajanja novog autorizacijskog ciklusa, od 27. listopada 2021. do 26. listopada 2023. godine. Pravo na izdavanje odobrenja ostvaruju vlasnici plovila koja su posjedovali odobrenje s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine. Zahtjevi za izdavanje novog odobrenja podnose se u nadležnoj Područnoj jedini/Ispostavi Uprave ribarstva počevši od 1. listopada 2021.
Sukladno odredbama Pravilnika ribolov potegačom šabakunom zabranjuje se od 1. listopada 2021. godine do 26. listopada 2023. godine.
Od 1. studenoga 2021. godine ribolov obalnim mrežama potegačama tipa migavica i girarica dozvoljen je uz važeće odobrenje na geografskim pozicijama definiranim u Prilogu 5. ovog Pravilnika (tzv. zelene pošte). Kartografski prikaz pošti iz Priloga 5. Pravilnika nalazi se na internetskoj stranici Uprave ribarstva www.ribarstvo.hr , link pod nazivom Karta pošta za potegače – od 1.studenog 2021.
Od 1. studenoga 2021. ribolov obalnom mrežom potegačom oližnicom dozvoljen je uz važeće odobrenje u područjima propisanim Pravilnikom.
Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 16. rujna 2021.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_100_1804.html


20.09.2021