Mapa weba    HR  |  EN


Završna konferencija projekta PRIZEFISH, inovacije u ribarstvu


U Centru za kreativne industrije u Zadru održana je 29. studenog 2021. godine završna konferencija projekta PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added value Adriatic fish products, čija je provedba započela 1. siječnja 2019. i traje do 31. prosinca 2021. godine.
U cilju postizanja boljeg, kvalitetnijeg ribarenja kojim će se ostvariti više a istovremeno održivo – pokrenut je prije dvije godine pilot projekt PRIZEFISH. Glavni cilj projekta je uvođenje inovativnih rješenja u ribarstvu uz dugoročnu ekološku, društvenu i ekonomsku održivost. Projekt je financiran sredstvima iz EU fondova, u okviru prekogranične suradnje Italija –Hrvatska. Vodeći partner je Sveučilište u Bologni, a ostali partneri su Zadarska županija (HR), Institut za oceanografiju i ribarstvo (HR), Ministarstvo poljoprivrede (HR), Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (HR), Ribarska zadruga Omega 3 (HR), Ribarska zadruga Istra (HR), CNR: Institut morskih znanosti ISMAR (IT), ASSAM: Agencija za agrohranu regije Marche (IT), CESTHA: Eksperimentalni centar za očuvanje staništa (IT),  Srednja škola ‘Remo Brindisi’ (IT), OGS: Nacionalni institut oceanografije i eksperimentalne geofizike (IT),  Organizacija proizvođača školjkaša – Bivalvia Veneto (Jadransko more)(IT), Regija Emilia – Romagna (IT).
PRIZEFISH je postigao tri glavna cilja:
1) Poboljšanje okvirnih uvjeta jadranskog ribarstva, razvojem i pilotiranjem ključnih tehnologija za ekološki i ekonomski održivo ribarstvo. Najbolje prakse u ribarstvu, inovativne tehnologije prerade i proizvodnje testirane su i prebačene na jadranske ribarske subjekte. Ova aktivnost omogućila je podizanje svijesti o prednostima koje je certificiralo inovativno jadransko ribarstvo, kako na socio-ekonomsku tako i na ekološku dugoročnu održivost. Razvijena je nova shema za certificiranje odgovornog ribarstva, usmjerena na specifičnosti konteksta Jadranskog mora: certifikacijski program za odgovorno upravljanje ribarstvom u Jadranu (ARFM).
2) Jadranskim malim i srednjim poduzećima koji prerađuju lokalne ulove omogućena je proizvodnja morskih plodova s ​​dodanom vrijednošću s eko oznakom. Ostvareni su poboljšani uvjeti i inovativnost metoda i alata u industriji prerade morskih plodova. Dobivena tri pilot proizvoda procijenjena su u odnosu na zahtijevane standarde za tržišnu vrijednost i potražnju (usmjereni i na države članice i na međunarodna tržišta), kao i na razine standarda kvalitete koji će biti certificirani eko-oznakom. Inovativna rješenja pilotirana u PRIZEFISH-u usmjerena su na preradu ribe, kontrolu kvalitete i postupke sljedivosti, te su, zajedno s povezanim praksama inovacija proizvoda i prijenosom znanja, poboljšala konkurentnost ribarske industrije sklone inovacijama plave ekonomije.
3) Povećana je sposobnost jadranskih malih i srednjih poduzeća da budu konkurentni na tržištima proizvoda ribarstva djelujući na inovacije u lancu vrijednosti, te na identifikaciju postojećih trendova i najboljih praksi u trgovini eko-inovativnim proizvodima. Predloženi su ekološki inovativni lanac vrijednosti i poslovni model, posebno dizajnirani za stvaranje novih puteva valorizacije lokalnih ulova i za poticanje stvaranja mreža inovativnih tvrtki. Ove preporuke omogućuju malim i srednjim poduzećima da u potpunosti iskoriste postojeće tržišne prilike i, istovremeno, uđu u nove prodajne sustave i dosegnu nove potrošače.
Ministarstvo poljoprivrede, je kao projektni partner sudjelovao u radnim paketima s ostalim projektnim partnerima na pripremi i analizi podataka o stanju resursa, sezonalnosti i tržištu proizvoda ribarstva, kao i pronalaženju inovativnih rješenja za postizanje projektnih ciljeva te diseminaciji.
Ukupan proračun Ministarstva poljoprivrede za provedbu projekta iznosi 74.500,00 eura, sufinanciran s 85%  ERDF sredstvima u iznosu od 63.325,00 eura.13.12.2021