Mapa weba    HR  |  EN


Natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune


OBAVIJEST - Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini
 
Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 34/22 - oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini. Rok za podnošenje ponuda je do 30. ožujka 2022. godine.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA VLASNIKA PLOVILA

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
18.03.2022