Mapa weba    HR  |  EN


Poništenje Javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom


U oglasnom dijelu Narodnih novina br. 38/22 od 25. ožujka 2022. objavljeno je poništenje Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini (KLASA: 324-01/22-01/163, URBROJ: 25-13/0797-22-1 od 3. III. 2022. objavljen 16. ožujka 2022. godine u „Narodnim novinama“ br. 34/22 – oglasni dio).

25.03.2022