Mapa weba    HR  |  EN


NOVO!!! Dodjela državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu COVID-19: rok za prijavu do 15. travnja 2022. godine


Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je u „Narodnim novinama“ broj 40/22 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID-19 – NE OTVARATI“.
 
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. travnja 2022. godine.

Pravilnik, popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu  i potrebni obrasci mogu se pronaći ovdje.
 


01.04.2022