Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 46/22 - oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8335976.html .
Ponude se zaprimaju u pisarnici Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, do 25. travnja 2022. godine u 12:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine u 13:00 sati na adresi: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dvorana na II. katu, u nazočnosti Povjerenstva, po redoslijedu zaprimanja ponuda.
 
IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 
IZJAVA VLASNIKA PLOVILA
 
OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

16.04.2022