Mapa weba    HR  |  EN


Plaćanje naknade za kvotu za igluna za 2022. godinu


Obavještavamo sve vlasnike plovila koji su u propisanom roku Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede podnijeli Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote za ulov igluna i iskazali interes za sudjelovanje u olimpijskom načinu korištenja dijela državne kvote raspoređene za ribolov igluna panulom ili odmetom da godišnja naknada za kvotu za 2022. godinu iznosi 0,50 kn/kg.

Rok za plaćanje kvote za ribolov igluna plutajućim parangalom je 60 dana od datuma potpisivanja Izjave o prihvaćanju kvote, dok su vlasnici plovila koji kvotu iskorištavaju po olimpijskom principu dužni uplatu izvršiti najkasnije do 31. prosinca 2022. godine za onu količinu kvote koja se iskoristi.

 

Podaci za uplatu su:

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Broj računa primatelja/IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja:Registarska oznaka plovila - naknada za kvotu za ulov igluna02.05.2022