Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 69/22 objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom.  Predmetni propis definira kriterije za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu koji traje do 1. ožujka 2024. godine.

Molimo sve vlasnike plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine kako bi obavljali ribolov u kontinuitetu u periodu od prestanka važenja Odobrenja do izdavanja Rješenja po podnesenom zahtjevu za novo Odobrenje. Vlasnici plovila koji zahtjev podnesu nakon 30. lipnja ribolov će moći nastaviti obavljati tek nakon izdavanja novog Odobrenja.

 Predmetni propis stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno 18. lipnja 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1029.html18.06.2022