Mapa weba    HR  |  EN


Panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“
U zgradi Spinit Inkubatora u Splitu 29.studenog 2022.  održana je panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“
Na panel diskusiji sudjelovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Udruga Biom, Udruga Sunce, Javne ustanove Park prirode „Lastovsko otočje“, Javna ustanova „More i Krš“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima Dubrovačko - neretvanske županije
 
Panel diskusija održana je u sklopu projekta Life Artina- „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“.
Projekt Life Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan).
Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci.
Ciljevi projekta su:
-Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
-Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
-Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrsta (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.
Teme na panel diskusiji su bile :
  • prikupljanje podataka,
  • mjere za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica ( prilagodbe ribolovnih praksi i alata)
  • buduće politike za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica
Na projektu je sudjelovalo 6 ribara koji su iznijeli svoja iskustva o slučajnom ulovu morskih ptica kao i potrebu da se olakša unos podataka o slučajnom ulovu morskih ptica u očevidnik.
Također su ribari sudjelovali u testiranju dodatne opreme koja bi se koristila na mrežama i parangalima. Tako je testirano korištenje led lampica na mrežama stajačicama, dodatno otežanje (utezi) na pridnenim parangalima i hookpodi za plutajače parangale. Najpraktičniji i najisplativiji su se pokazali utezi dok su se hookpodi pokazali nepraktični jer se moraju stavljati na svaku udicu plutajućeg parangala što ribarima oduzima dosta vremena.
Svi panelisti su se složili da je potrebno raditi na što boljoj suradnji znanstvenika i ribara te na edukaciji ribara o važnosti prikupljanja podataka o slučajnom ulovu kako ptica tako i svih osjetljivih vrsta.


 

07.12.2022