Mapa weba    HR  |  EN


Radionice u sklopu Twinning light projekta Usklađivanje zakonodavstva i provedba pravne stečevine Europske Unije u području ribarstva i akvakulture u Sjevernoj Makedoniji


U sklopu Twinning light projekta Usklađivanje zakonodavstva i provedba pravne stečevine Europske unije u području ribarstva i akvakulture u studenom i prosincu održane su dvije radionice u Sjevernoj Makedoniji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  MK 20 IPA AG 01 21 TWL
 
Alignment of Legislation and Implementation of the Union Acquis in the Area of Fisheries and Aquaculture in the Republic of North Macedonia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Radionica u studenom 2022. godine u Skoplju na temu tržišnih standarda i informiranja potrošača te na temu metoda kontrole, uvjeta za priznavanje i uloge organizacija proizvođača

U okviru Twinning light projekta financiranog od strane EU, a koje provodi Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske u Sjevernoj Makedoniji, pri čemu je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Sjeverne Makedonije korisnička institucija, 23. studenoga 2022. održana je radionica na temu tržišnih standarda i informiranje potrošača. Stručnjaci iz Hrvatske Mirta Novak, Domagoj Bojko i Marija Batinić Sermek predstavili su temu kolegama iz Sjeverne Makedonije.


 
Radionici su prisustvovali sudionici iz sektora ribarstva i akvakulture (uvoznici, distributeri i trgovci na malo) te iz javne uprave Sjeverne Makedonije – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Državna poljoprivredna inspekcija te Agencija za hranu i veterinarstvo koji su kroz prezentacije, praktične primjere i otvorenu raspravu upoznati s temama.
Sudionicima je predstavljen nacrt Pravilnika o tržišnim standardima za određene svježe proizvode ribarstva, te za konzerviranu tunu, palamidu, srdelu i srdelama slične vrste kao i nacrt Pravilnika o informiranju potrošača za proizvode ribarstva i akvakulture i Lista trgovačkih naziva za određene proizvode ribarstva i akvakulture koji su izrađeni tijekom projektnih aktivnosti. Predstavljeni nacrti pravilnika su usklađeni s odgovarajućim EU zakonodavstvom, što je također prezentirano na radionici, te predstavljaju značajan korak u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

 

Radionica u prosincu 2022. godine o metodama kontrole, uvjetima za priznavanja i ulozi proizvođačkih organizacija


14. i 15. prosinca 2022. godine održane su u Skopju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva dvije radionice o metodama kontrole, uvjetima za priznavanje i ulozi organizacija proizvođača.

Na prvoj radionici sudjelovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Državnog inspektorata kojima su predstavljena EU pravila i prijedlozi nacionalnog zakonodavstva u pogledu organizacija proizvođača (OP) kao i okvir za praćenje i kontrolu njihovog priznavanja i rada. Drugoj radionici prisustvovali su sudionici iz sektora akvakulture (uzgajivači ribe).

Tijekom obje radionice sudionici su bili upoznati s djelokrugom rada OP-a. Stručnjaci iz Hrvatske, gđa Valentina Andrić i gđa Mirta Novak, predstavili su kolegama iz Sjeverne Makedonije moguća rješenja za  priznavanje OP u predloženom nacionalnom zakonodavstvu. Prednosti provedbe pojedinih mjera kroz OP su jačanje tržišne pozicije uzgajivača, pružanje tehničke pomoći njihovim članovima, sudjelovanje u kreiranju politike, poboljšanje društvene prihvatljivosti sektora, primjena tehnologija za povećanje proizvodnje, kontrola kvalitete i inovacije, podizanje svijesti javnosti o akvakulturi i proizvodima iz uzgoja, poboljšanje informiranja potrošača, provođenje tržišnih kampanja kao i povezivanje sa znanstvenom zajednicom.


10.01.2023