Mapa weba    HR  |  EN


Podnošenje Iskaza interesa za obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u kanalskim područjima


Obavještavamo sve ovlaštenike povlastica za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom izdanih na plovila duljine veće od 12 m, a do 18 m preko svega, koji su zainteresirani za obavljanje ribolova u dijelovima Kanalskih područja definiranih u članku 7. stavku 2. (Prilozi od 6.-9.) Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom  („Narodne novine“, br. 23/22, 123/22) da je 10. ožujka krajnji rok do kojeg se može podnijeti Iskaz interesa prema obrascu iz Priloga 10. Pravilnika putem elektroničke pošte na adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr i rmc@mps.hr.

 
Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelje o ishodu prihvaćanja ili odbijanja Iskaza interesa te ukoliko se Iskaz interesa prihvati, ovlaštenik povlastice plovila ostvaruje pravo na obavljanje ribolova od dana primitka obavijesti, do 15. studenoga tekuće godine, vodeći računa o razdoblju trajne i privremene zabrane obavljanja ribolova plivaricom srdelarom. U razdoblju od 16. studenog do kraja ribolovne sezone sva plovila duljine veće od 12m, a do 18m u Područjima posebne regulacije ribolova definiranog u članku 7. stavku 1. Pravilnika (Prilozi od 1.-5.) ribolov mogu obavljati najviše 10 dana tijekom svakog od mjesečnih razdoblja.
 
Iskazom interesa se ujedno obvezuju da njihov ukupni ulov u kalendarskoj godini neće prijeći 280 tona, a ukoliko plovilo premaši navedeni maksimalni ulov, ribolov unutar Područja posebne regulacije ribolova zabranjen je do kraja ribolovne sezone te tijekom naredne dvije kalendarske godine.01.02.2023