Mapa weba    HR  |  EN


Podnošenje zahtjeva za državne potpore u 2023. godini


Zahtjevi za potporu za državne potpore u 2023. godini podnose se u sljedećim rokovima:
 
Za državne potpore male vrijednosti (de minimis), zahtjevi za potporu za 2023. godinu podnose se do 1. svibnja 2023. godine.
 
Za kompenzaciju za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci, zahtjevi za potporu za 2022. godinu podnose se do 1. travnja 2023. godine.
 
Za državnu potporu za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima, zahtjevi za potporu za 2022. godinu podnose se od 15. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. godine.
 
Za državnu potporu za štete na uzgajalištima dagnji, zahtjevi za potporu za 2022. godinu podnose se do 1. travnja 2023. godine.
 

28.02.2023