Mapa weba    HR  |  EN


PAŽNJA – dodatna uputa za popunjavanje prodajnih listova!


Molimo prve kupce koji su registrirani kao ovlaštenici povlastica, ugostitelji i ribarnice (ili u nekoj od kombinaciji navedenih kategorija) da prilikom upisivanja jedinične cijene u prodajne listove, upisuju cijene po kojima ribu kupuju od ribara, a ne cijene po kojima prodaju krajnjim potrošačima.
Naime, prodajni listovi služe upisivanju cijene iz prve prodaje i koriste se u administrativne i statističke svrhe te upisivanje pogrešne cijene utječe na različite pokazatelje.
 

25.03.2023